L'1 de juny morí Mn. Antoni Estelrich, sacerdot jubilat resident a Can Picafort i col·laborador entusiasta de la Unitat Pastoral. Al seus 90 anys complerts sempre estava disposat a la celebració de l'Eucaristia a qualsevol de les parròquies, a la visita als malalts i a l'atenció de tots els amics i coneguts que l'apreciaven de veres.

Mn. Antoni Estelrich i Calafat va néixer a Santa Margalida el gener de 1931. Va cursar el Batxillerat al col·legi de Monti-sion, de Palma, i va entrar després al Seminari, essent ordenat prevere el desembre de 1956. Va exercir el ministeri, primer, a S'Arracó, i poc després, l'any 1960, fou nomenat Vicari de la Parròquia de Santa Maria la Major, d'Inca. El 1963 va ser traslladat com a Rector a Lloseta, d'on retornà a Inca l'any 1972 com a Rector de la nova Parròquia de Sant Domingo. Allà hi va permanèixer 34 anys, desplegant una gran activitat en la formació i consolidació de tots els aspectes pastorals de la paròquia de nova creació. Arran de la seva jubilació canònica l'any 2006, Mn. Antoni va passar a residir a Can Picafort, on ha transcorregut els seus darrers quinze anys.

Dia 3 de juny, la comunitat parroquial, presidida pel Senyor Bisbe Sebastià Taltavull i amb l'assistència de nombrosos sacerdots, celebrà la Missa Funeral pregant per l'etern repòs de Mn. Antoni, i —com va convidar-hi el Bisbe en la seva homilia— donant gràcies per tots els béns que Déu va realitzar mitjançant el seu ministeri.