Iniciam el curs de catequesi a les Parròquies d'Alcúdia, Port d'Alcúdia i Can Picafort. Se farà en primer lloc una presentació inaugural per a tots els pares i mares que vulguin apuntar els seus fills a catequesi i deprés hi haurà dos dies per a les inscripcions. El calendari serà el següent:

 

REUNIÓ INFORMATIVA ALS PARES I MARES:

Dimarts dia 5 d'octubre a les 20.00 h. a la Parròquia d'Alcúdia

Dimecres dia 6 d'octubre a les 20.00 h. a la Parròquia del Port d'Alcúdia

Dijous dia 7 d'octubre a les 20.00 h. a la Parròquia de Can Picafort

 

DIES D'INSCRIPCIÓ a les tres Parròquies

Dies 8 i 9 d'octubre de les 19.00 h. a les 20,30 h.