Calendari de celebració de la Primera Comunió any 2023

Parròquia de Sant Jaume - Alcúdia

Torns de primeres comunions Comunions fora de torn
Diumenge 14 de maig a les 12 h JULIOL Dissabte 1 a les 19 h
Diumenge 2 a les 12 h
Diumenge 11 de juny a les 12 h AGOST Dissabte 5 a les 19 h
Diumenge 6 a les 12 h
Diumenge 12 de novembre a les 12 h SETEMBRE Dissabte 2 a les 19 h
Diumenge 3 a les 12 h
  OCTUBRE Dissabte 7 a les 18 h 
Diumenge 8 a les 12 h

 

Parròquia de La Mare de Déu del Carme i Sant Pere Apòstol - Port d'Alcúdia

Torns de primeres comunions Comunions fora de torn
Diumenge 21 de maig a les 12 h JULIOL Dissabte 8 a les 20 h
Diumenge 9 a les 10:30 h
Diumenge 18 de juny a les 12 h AGOST Dissabte 12 a les 20 h
Diumenge 13 a les 10:30 h
Diumenge 19 de novembre a les 12 h SETEMBRE Dissabte 9 a les 20 h
Diumenge 10 a les 10:30 h

 

Parròquia Assumpció de la Mare de Déu - Can Picafort

Torns de primeres comunions Comunions fora de torn
Diumenge 7 de maig a les 12 h JULIOL Dissabte 15 a les 20 h
Diumenge 16 a les 12 h
Diumenge 4 de juny a les 12 h AGOST Dissabte 19 a les 20 h
Diumenge 20 a les 12 h
Diumenge 5 de novembre a les 12 h SETEMBRE Dissabte 16 a les 20 h
Diumenge 17 a les 12 h