Indicacions pràctiques.

  • Cal comunicar a la parròquia la celebració del Baptisme amb una antelació de 3 mesos de la data desitjada.
  • La data definitiva i el lloc de celebració s’establirà segons el calendari mensual següent:

 

Horari d'hivern (octubre - abril)

Primer dissabte 19:30 Port d'Alcúdia
Primer diumenge 12:00 Can Picafort
Segon dissabte 18:00 Alcúdia
Tercer dissabte 18:00 Can Picafort
Tercer diumenge 10:30 Port d'Alcúdia
Quart diumenge 11:15 Alcúdia

 

 Horari d'estiu (maig - setembre)

Primer dissabte 19:15 Port d'Alcúdia
Primer diumenge 12:00 Can Picafort
Segon dissabte 18:15 Alcúdia
Tercer dissabte 19:15 Can Picafort
Tercer diumenge 10:30 Port d'Alcúdia
Quart diumenge 11:15 Alcúdia

 

  • S’entregarà un full de petició que, una vegada emplenat, serà retornat a la parròquia, acompanyat d’un fotocòpia del Llibre de família (pàgines referides als pares i al nin).
  • Els padrins presentaran un certificat de Baptisme i de Confirmació.
  • Els pares i els padrins participaran en una reunió preparatòria en la data que se’ls indicarà.