Parròquia de Sant Albert Magne

      Carrer Creuers, 6

      07458 Platja de Muro