Clourem els diumenges del temps pasqual amb la festa de la Pentecosta. Recordam aquella jornada en la qual els apòstols de Jesús varen rebre de l'Esperit Sant la fermesa de la seva fe en Jesús i el coratge de cumplir el que Ell els havia manat: «Anau i predicau l'Evangeli a tot el món.» A la sala hi havia amb ells Maria, la mare de Jesús, pregant junt amb ells. En preparar-nos per reviure ara aquesta festa de la vinguda de l'Esperit, en aquest mes de maig, que dedicam particularment a Maria, també amb ella demanam que aquesta celebració renovi l'alegria i l'esperança d'una humanitat que pateix encara una pandèmia dolorosa.

(Imatge: Vinguda de l'Esperit Sant. Parròquia d'Alcúdia, Retaule de la Mare de Déu del Carme)