Preparació per a la Primera Comunió

Reunió d'inici per als pares:

Alcúdia: 27 octubre 20 h.

Port d'Alcúdia: 28 octubre 20 h.

Can Picafort: 20 octubre 20 h.

Degut a les restriccions sanitàries actuals hi haurà un dia de catequesi cada mes, a la que asistiran els pares i els nins.

Serà en dissabte amb l'horari:

Alcúdia 16,45 - 17,45

Port d'Alcúdia 18,15 - 19,15

Can Picafort 16,45 - 17,45

(A l'inici dels curs s'entregarà el calendari complert del curs)