Després d'aquestes setmanes de pausa obligada i amb totes les mesures de precaució que són recomanades tenim el goig de reprendre les celebracions parroquials.

Ho feim en temps de Pasqua i en el mes de maig, el mes de Maria. Són dos motius que ens enforteixen en l'esperança i en la fe de que el Senyor sempre està disposat a fer meravelles per tots els qui en Ell se refugien.

Al marge d'aquesta plana hi podeu veure l'horari de misses, que és l'habitual en temps d'estiu.

A continuació podeu veure algunes de les recomanacions que cal tenir en compte en aquesta represa d'activitat parroquial.

L'alegria de poder tornar a resar i cantar plegats ens ajudarà a continuar aquestcamí pasqual cap a reviure el dia sant de la Pentecosta, de la vinguda de l'Esperit Sant. Ell ha de renovar les nostres vides, l'entusiasme per recompondre el que està esgarrat, la fermesa de la nostra fe i l'amplària de la nostra caritat.

 

ACTIVITAT PARROQUIAL A PARTIR DE DIA 11 DE MAIG

A partir del dilluns 11 de maig es reprenen algunes activitats parroquials, seguint les instruccions de la Conferència Episcopal, del Bisbe de Mallorca i les autoritats corresponents sobre la progressiva normalització de la vida social.

En primer lloc es reprenen les celebracions litúrgiques dels diumenges, festes i dies entre setmana segons l’horari vigent en els mesos d’estiu. També se celebraran els baptismes, casaments i funerals segons les normes habituals.

En totes aquestes celebracions s’han de tenir en compte principalment aquests punts:

  1. En la primera fase els assistents a les celebracions no podran superar el 30 % d’aforament i hauran d’ocupar els llocs que els hi seran assignats, mantenint en tot moment la distància social establerta.
  2. Hi haurà persones encarregades que a l’entrada del temple tindran cura de que no se sobrepassi els nombre prescrit d’assistents i que es mantinguin les altres condicions establertes oficialment.
  3. Segueixen vigents les normes establertes anteriorment: no hi haurà aigua beneïda a l’entrada, el gest de pau s’ha de fer sense contacte físic, la comunió es rebrà a les mans, la veneració de les imatges no ha d’incloure el besament ni el tocar la imatge, etc.
  4. Se recomana l’ús de guants i mascareta. A l’entrada i sortida hi haurà gel desinfectant a disposició.

 

Important: La Conferència Episcopal i el Sr. Bisbe de Mallorca han renovat la dispensa del precepte dominical per a tots els feels, recomanant de manera particular a les persones grans, malalts i en situació de risc que segueixin la litúrgia dominical a través dels mitjans de comunicació.