La cinquantena pasqual, aquestes setmanes que s'estenen fins el dia de la Pentecosta, fan present a Crist ressuscitat en la convocatòria de la seva Església. Els deixebles i ara tots els cristians, s'han de renovar en l'Esperit del Senyor que reuneix una humanitat nova cap a un futur de pau i germanor.