Dia

Parròquia de Sant Jaume

Alcúdia

Parròquia de la Mare de Déu del Carme i Sant Pere Apòstol

Port d'Alcúdia

Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu

Can Picafort

Dissabte 24 de desembre
MATINES
Matines
18:00h
Matines
19:30h
Matines
19:30h

Diumenge 25 de desembre
NADAL

Missa de Nadal
12:00h
Missa de Nadal
10:30h
19.30h
Missa de Nadal
12:00h
Dilluns 26 de desembre
SANT ESTEVE
Missa
12:00h
   
Dissabte 31 de desembre Missa
18:00h
Missa
19:30h
Missa
18:00h
Diumenge 1 de gener
SANTA MARIA MARE DE DÉU

Missa
12:00h

Missa
10.30h
19.30h
Missa
12:00h
Divendres 6 de gener
EPIFANIA DEL SENYOR
Missa
12:00h
Missa
10.30h
19.30h
Missa
12:00h