La festa de l'Assumpció marca la fita per exposar de bell nou el llit de la Marededéu, i, com mana la tradició,  envoltar-lo d'alfabegueres i bellveures.