La celebració de l'Any Costa, en recordança del poeta pollencí Miquel Costa i Llobera, va ser ocasió per organitzar a Pollença un Cicle de Conferències que va tenir la seva cloenda dia 28 de maig amb una Visita històricoliterària a Pollença i Alcúdia. Hi varen intervenir Margarida Cànaves, Antoni Lluís Domingo i Pere Salas. A Alcúdia, el grup va visitar la Cova de Sant Martí,  el temple parroquial i altres indrets relacionats amb el poeta.

A Alcúdia, al carrer de St. Vicenç, trobam la casa de la família Costa. El nom de la família Costa va lligat a la ciutat d’Alcúdia des de temps enrere, de fet la besàvia del poeta Margalida Esteve Serra era alcudienca i d’ella hi heretaren moltes propietats. Per això, la família Costa fou una dels màxims contribuents de la ciutat en bona part del segle XIX. Per a fer-nos una idea del lligam basta citar a M. Carme Bosch que la considera juntament amb Pollença com la petita pàtria dins la seva poesia quan exposa que hi sojornava a l’estiu i que a Pollença els Costa tenien desset finques, dues cases i un celler. A Alcúdia, vint-i-vuit finques, quatre cases i alguns prats.

A més, el pare del poeta, en fou un gran benefactor, cedí a l’Ajuntament d’Alcúdia els terrenys per eixamplar l’actual cementeri, també en cedí un tros de terra per a reubicar una creu a la entrada de la ciutat i també un altre troç per poder sanejar i obrir unes finestres a l’església de Santa Anna. Miquel Costa Cifre també regalà una imatge de St. Antoni Abat al temple Parroquial.

La casa del carrer St. Vicenç recaurà en herència a la germana del poeta, Catalina Costa i Llobera.

Alcúdia era present dins la vida del poeta fins el punt, d’entre d’altres,  de dedicar poesies al Sant Crist, a la ciutat de Pollentia i a la Mare de Déu de la Victòria, a més de composar l’himne de la Cova de Sant Martí, de la qual n’assumirà la neteja i posada a punt.