Divendres 24  Dissabte 25    Diumenge 26
Alcúdia 18.00 12.00

12.00 (festa de S. Esteva)

Port d'Alcúdia

19.30

10.30

19.30

10.30

19.30

Can Picafort 19.30 12.00

12.00